Stand-alone knihy

Ešte je to čerstvé? Nechcete sa viazať?

 1. Dobrá Znamení – Terry Pratchett & Neil Gaiman
 2. The Time Traveller´s Wife – Audrey Niffenegger
 3. Zvieracia Farma – George Orwell
 4. Pýcha a Predsudok – Jane Austen
 5. Hlava 22 – Joseph Heller
 6. Scorpio Races – Maggie Stiefvater
 7. Mŕtve Dievča Neklame – Jay Asher
 8. Ready Player One – Ernest Cline
 9. Jana Eyrová – Charlotte Brontë
 10. We Have Always Lived In The Castle – Shirley Jackson
 11. All Men of Genius – Lev A.C. Rosen
 12. Jar Adely Ostrolúckej – Ľudo Zúbek
 13. Lidé z Rodu Nire – Morio Kita
 14. Nočný Cirkus – Erin Morgenstern
 15. Kto chytá v Žite – J.D. Salinger
 16. The Goblin Emperor – Catherine Addison
 17. All Our Yesterdays – Cristin Terrill
 18. Deerskin – Robin McKinley
 19. Lolita – Vladimir Nabokov
 20. Sestry Makiokovy – Džuničiró Tanizaki
 21. Princess Curse – Merie Haskell
 22. Uprooted – Naomi Novik
 23. Cujo – Stephen King
 24. A Civil Contract – Georgette Heyer
 25. Denník Anny Frankovej – Anne Frank
 26. Sophiina Voľba – William Styron
 27. Americká Tragédia – Theodore Dreiser
 28. Neznesiteľná Ľahkosť Bytia – Milan Kundera
 29. Entreat Me – Grace Draven
 30. Krstný Otec – Mario Puzo
 31. Anansiho Chlapci – Neil Gaiman
 32. Holistická Detektívna Agentúra Dirka Gentlyho – Douglas Adams
 33. Gričská Čarodejnica – Marija Jurič Zagorka